DREAMSKILLS
Негізгі HTML
құжатының құрылымы
Жоспар
!DOCTYPE HTML
Тақырыптар
Тақырыптар
Head

Кестелер

Кестелер

Арнайы тегтер
<head>

</head>
Бұл бөлімде HTML құжаттарының бөлімі және оның кейбір кең таралған компоненттері қарастырылады. Мұның бәрі дұрыс екеніне көз жеткізгеннен кейін сіз тез және оңай табуға және түсінуге болатын құжатты аласыз.

Сонымен қатар HTML құжатының тиісті назар аударылмайтын бөлігі қарастырылады: head элементінің ішінде орналасқан белгілеу. Осы Нұсқаулықтың соңында сіз осы бөлімнің әртүрлі бөліктері туралы және олардың не істейтіні туралы білесіз, соның ішінде тақырып элементі, кілт сөздер және сипаттама (мета элементтерімен өңделеді)
<head> Бұл сайт құрылымына неге керек? </head>
Дене ( <body></body> тегтер және олардың арасындағы барлық нәрсе) - бұл сіздің уақытыңыздың көп бөлігін веб-дизайнер немесе бағдарламашы ретінде өткізетін жер, өйткені құжаттың барлық көрінетін мазмұны дәл сол жерге түседі.

Тақырып (<head></head> тегтер және олардың арасындағы барлық нәрсе) маңызды рөл атқарады, өйткені тақырып элементін қоспағанда, құжаттың осы бөлігіне орналастырған ештеңе сіздің сайтыңызға кірушілерге тікелей көрінбейді. Оның орнына тақырып - бұл браузерге арналған нұсқаулардың көпшілігі орналасқан және құжат туралы метадеректер деп аталатын қосымша ақпаратты сақтайтын орын.
Құжаттың таңба кодтауын орнату
<meta charset="utf-8">
HTML кіретін мүмкіндіктердің бірі-сіз қолданғыңыз келетін әр түрлі таңбалардың ауқымын көрсететін құжаттарыңыздың таңбалық кодтауын анықтайтын элемент. HTML5 те бұл сол жақ бөлікте көрсетілген код:

Ең көп қолданылатын HTML тегтері қандай?

Іс жүзінде бұл интернеттегі барлық тегтердің шамамен 30% құрайды. Міне, ең көп қолданылатын тегтердің кейбірі:

<a></a>

Сілтеме үшін

<br>
Арадағы операциялар арасында үзіліс жасау үшін
<b></b>
Қалың мәтін жасау үшін
<div></div>
HTML құжатының бөлімі немесе бөлігі
<li></li>
Маркерленген кіріс тегтері
<img>
Құжаттағы суреттер үшін
~
<h1>-<h6> және <P> тегтеріне атрибут
Бұл тегтердің қосымша ALIGN (туралау) атрибуты болады. Мысалы: <h1 align=center> Мысал </h1> (Тақырыпты ортада жылжыту)
<p align=left> Мысал 2 </p> (Сол жақ шетке туралау)

<BR>
Бұл тег келесі сөзді жаңа жолға көшіру керек болған жағдайда қолданылады. Ол жұпсыз тег қатарына жатады, сол себепті оның жабылмайтын сыңарлы тегі жоқ.
Мысалы: <br> Бұл сөз келесі жолға көшіріледі <br> Бұл келесі жолға көшірілетін екінші сөз <br> Бұл сөз келесі жолға көшірілетін үшінші сөз.
<Hr> тегі
<hr> тегі экран бетінде көлденең сызық жүргізеді. Ол параметрсіз қолданылса, жәй ғана көлденең жолды толық алып тұрған қара сызық болады. Ал оны параметр арқылы өзгертер болсаңыз color арқылы түсін width арқылы ұзындығын, size арқылы қалыңдығын анықтай аласыз. Мысалы: <hr color=yellow size="3" width="60%">
Link
Гипермәтіндік сілтеме ретінде сөз тіркестерін белгілейді. Оның түсі жұмыс барыснда асты сызылған көк түсте боялып тұрады.
Font
Font элементінің кез-келген мәтін үшін қолдануға болады. Жұптық тег. Оны мына көрсетілген атрибуттар арқылы түрлендіруге болады: Face(шрифт типі(атау), Size(мәтін көлемі) және Color(қаріп түсі).Мысалы: <font face="Montserrat" size="1" color="blue" > бұл size="1" көлеміндегі мәтіннің мысалы </font>
SIZE
Бұл элемент мәтіндегі әріптің көлемін көрсетеді, символдардың өлшемін тағайындауға мүмкіндік береді.
Ескеру керек жәйт: 1 ден 7-ге дейінгі бірлікте көрсетіледі. Егер сан көрсетілмесе, ол 
3-ке тең болып саналады. Бұл атрибутты екі түрлі мәнде қабылдауға болады. Мысалы: size=3  немесе size=+3.
Сабақтың презентациясы
Төмендегі сілтемеге өтіп, бүгінгі сабақтың презентациясын өзіңізге жүктеп алыңыз

Тапсырма

Барлық көрсетілген тег пен атрибуттар көмегімен сайтыңыздың алғашқы сұлбасын жасап шығыңыз.